Tủ bù dùng để bù công suất phảng kháng phụ thuộc vào phụ tải. khi hệ số cos φ được cải thiện đồng nghĩa với việc:

- Giảm giá thành tiền điện.

- Tối ưu hóa kinh tế và kỹ thuật: cho phép người sử dụng máy biến áp, thiết bị đóng cắt, dây cáp nhỏ hơn,....

 

T bù có 2 loi: bù có cun kháng và bù không có cun kháng.

Tủ tụ bù

Capacitor Banks is used to add in reactor power. It is depending on the load type.

It helps to:

- Reduce cost price.

- Optimization Economic & Technical: we can use transformers, circuit breakers and cables which are smaller than standard ones etc...

There are two types of reactive power control unit: with reactor  or without reactor.

Cu trúc:

- T bù bao gm mt b điểu khin nhiu cp.

- Các cp tđược kết nối với nhau bng dây cáp hoc busbar.

- Tủ được thiết kế mỗi cấp là 1 MCCB nhm tin cho vic thay thế t bù sau này.

- Tùy theo yêu cu mà cn 1 chế độ tự động hay c 2 chế độ tự động và bằng tay

Construction: 

- Capacitor banks include one controller with capacitor modules.

- Capacitor modules can link each other by cables or busbar.

- Each module connects with one MCCB for maintaining easily.

- Depend on requirements that capacitor bank has auto function or both Auto and Manual functions.